FAQ

U kunt hieronder de meest gestelde vragen betreffende het gebruik van een startbooster terugvinden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien uw vraag zich niet terugvind in de lijst.

Voorzorgsmaatregelen

Belangrijke voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een Ceteor booster

 1. Draag steeds een veiligheidsbril en handschoenen.
 2. Controleer de geselecteerde spanning op de booster en de spanning van het te op te starten voertuig.
 3. Na een startpoging van maximum 10 seconden 3 minuten wachten alvorens een tweede poging te ondernemen.
 4. Na gebruik de booster onmiddelijk opladen.
 5. De klemmen niet in contact plaatsen met een metalen oppervlakte.
 6. Laad nooit uw booster SOS 12V of 12/24V aan boord van een voertuig waarvan de spanning van de sigarettenaansteker 24V is.

Waarom zijn booster opladen?

1. SULFATATIE van het lood

In onze AGM batterijen (puur lood), tijdens ontlading (een startpoging of een opgeborgen booster) wordt het zwavelzuur die gemengd is in de electrolyte aangetrokken door de loodplaten. Bij het heropladen wordt de werkwijze omgekeerd en het zuur keert opnieuw terug in het water.

Op het voertuig, na het opstarten, wordt de batterij onmiddelijk opgeladen door de alternator en het zuur trekt zich gewoon terug in de electrolyte, dit enkel indien de alternator van het voertuig goed werkt.

Integendeel indien men de booster niet snel oplaad blijft het zuur op de loodplaten, het lood wordt dan aangetast en dat veroorzaakt een sulfatatie en het uiteenvallen van het lood.

Hoe dieper de ontlading is en de tijd oploopt hoe belangrijker de sulfatatie en de corrosie van de loodplaten zal zijn.

Op een zekere punt worden de sulfatatie en het te kort aan kracht onomkeerbaar. Daarom raden wij aan om de booster zo vaak mogelijk op te laden. De BOOSTER mag permanent aan de originele lader aangesloten blijven.

Een goed opgeladen booster betekent een langere levensduur voor de batterijen.

2. 100% doeltreffendheid :

Een goed opgeladen booster is 100% kans op succesvolle startpogingen. Inderdaad, met een volle lading kan de booster maximale kracht uitleveren.

3. Orde en methode = productiviteit

De booster correct opslaan is, een hogere productiviteit en een plezier om altijd zijn gereedschap terug te vinden waar het moet.

Dat is het hele punt om te kiezen voor ons gamma startboosters  Propulstation die over een laadstation beschikken.

Voor meer infomatie over dit onderwerp download ons document "Waarom opladen"

Hoelang duurt de oplading van de booster?

De kracht  van de originele lader van uw booster is berekend om deze op 100% op te laden in één nacht na een dag met interventies.

Wat moet ik doen indien ik mijn booster gedurende een lange periode niet gebruik ?

In het ideale geval moet de booster aangesloten blijven aan zijn originele lader. U kunt het zo aangesloten laten aan het netwerk gedurende een lange periode en de batterij zal op volle capaciteit behouden worden. Indien dit niet mogelijk is laadt dan de booster om de 3 maanden gedurende 48 uur met zijn originele lader AC/DC 230/12V.

Welke spanning kiezen om een voertuig op te starten ?

Wanneer u een voertuig opstart moet men zich verzekeren dat de booster dezelfde nominale spanning heeft dan het voertuig. U moet dus een voertuig 12V opstarten met een booster 12V of met een 12/24V waarvan de spanningselector in 12V ingeschakeld is. Op dezelfde manier start u een voertuig 24V met een booster 24V of met een booster 12/24V waarvan de spanningselector ingeschakeld is in 24V.

Het is zeer gevaarlijk een hogere spanning te kiezen om een opstarting te versnellen zoals het vroeger het geval was. Inderdaad, een batterij (zowel die van het voertuig dan die van de booster) die voorgelegd is aan een te hoge spanning kan explosieve gassen vormen. Alsook indien u uw booster in 24V inschakelt en het koppelt aan een voertuig 12V kunt u sommige componenten van het voertuig beschadigen.

Integendeel is het helemaal veilig een booster te kiezen met zeer hoge startamperes, evenals het bestemd is voor lichtere voertuigenest.

Hoe met een booster opstarten?

Zet het contact van het voertuig af (verwarming, lichten,…) vooraleer de booster te gebruiken.

1. Indien u een 12/24V booster hebt, controleer dan dat de spanningselector losgekoppeld is alvorens de klemmen aan te sluiten.

2. Aansluiting
Sluit eerst de rode klem (+) aan op de + accupool van de batterij en dan de blauwe klem (-) op de - accupool van de batterij.

3. Kies de juiste spanning indien u een 12/24V booster hebt.

4. Start de motor
Maximum 8 à 10 seconden, dan 3 minuten wachten alvorens een tweede poging te ondernemen.

5. Ontkoppelen
Na het starten, ontkoppel eerst de spanningsselector indien u een 12/24V booster gebruikt.
Ontkoppel dan de blauwe klem (-) en vervolgens de rode klem (+).

6. Opberging
Berg de kabels en klemmen zorgvuldig terug op hun plaats.

7. Laden
Na gebruik, de Booster onmiddellijk opladen !

Kan mijn booster de elektronische componenten van het voertuig beschadigen?

Sinds een aantal jaren worden meer en meer voertuigen uitgerust door autofabrikanten met allerlei elektronische componenten.

Deze componenten zijn duur en gevoelig en het is dus aangeraden zeer voorzichtig te zijn bij het opstarten van de motoren.

Wij herinneren u dat de Ceteor boosters in geen enkel geval de elektronische componenten van de voertuigen kunnen beschadigen.

Het gebruik van onze boosters volgens de instructies van de handleiding is absoluut veilig en kan vergelijkt worden aan een tijdelijke vervanging van de batterij van een voertuig en dit voldoet aan de aanbevelingen van de constructeurs. Het gebruik van de booster is perfect verenigbaar aan de eisen van de constructeurs omdat het voertuig enkel energie trekt uit de booster die het nodig heeft om op te starten. In tegenstelling tot de oude starttechnieken die nog steeds gebruikt worden en bijzonder gevaarlijk zijn voor de elektronica van voertuigen en voor de gezondheid van personen. In sommige gevallen zijn deze praktijken zelfs levensgevaarlijk.

Een complete documentatie over startboosters en het elektronika van voertuigen is hier beschikbaar.

Waarom opteren voor een krachtigere booster?

De starter neemt enkel in de batterijen van de booster de nodige kracht af voor het opstarten van het voertuig. Dit betekent :

•    DOELTREFFENDHEID: een krachtigere booster zal sneller en gemakkelijker de nodige kracht geven. Zo kunt u dadelijk 100% van uw startpogingen slagen wat een tijdwinst is.

•    BETROUWBAARHEID: een krachtigere booster beschikt over altijd meer krachtigere en bestendige batterijen bij het gebruik, dit verhoogt de betrouwbaarheid van de booster.

•    LEVENSDUUR: hoe krachtiger de booster hoe minder u op de batterijen moet aandringen om de geëiste kracht te bekomen en zo verlengt u hun levensduur.

•    AUTONOMIE: een krachtigere booster beschikt over een grotere autonomie. Dit betekent dat hij meerdere voertuigen na elkaar kan opstarten zonder iets te verliezen evenals u de mogelijkheid niet hebt om het dadelijk terug op te laden tussen twee startpogingen.

•    WIE HET MEESTE KAN, KAN HET MINST: de krachtigere booster zal ook voor lichtere voertuigen gebruikt kunnen worden en dit zonder enige risico. U kunt zo in totale zekerheid zowel krachtige motoren opstarten als motos.

Kan een krachtigere booster een kleiner voertuig beschadigen?

Neen de motor die dient opgestart te worden zal enkel maar de kracht afnemen die hij nodig heeft. Wij kunnen de booster vergelijken met een stroomkring van een huis. Ongeacht  de gekozen ampère door deze (16A, 20A of 40A) zal het zowel mogelijk zijn een lamp aan te koppelen die 2W verbruikt dan een wasmachine die 2500W verbruikt zonder enige risico.

Op dezelfde manier indien u een booster van 6400 startampères gebruikt kunt u ook een moto opstarten die 200 startampères nodig heeft alsook een tank die 4000 gebruikt.

Het enige waarvoor opgelet moet worden is de spanning van het te op te starten voertuig goed te respecteren en de aangepaste booster te gebruiken. Zo kan een 12V voertuig enkel opgestart worden met een 12V booster (of een 12/24V  met spanningsselector in 12V).

Mijn booster laadt niet meer op, wat moet ik doen?

 • Controleer als  de stekker 230Volts AC  waaraan u de lader  gekoppeld had correct stroom levert.
 • ontroleer  als de draden van de sigarettenaansteker van de lader niet « uitgerukt » zijn
 • raag uw leverancier volgende na te zien:
  • De bedrading van het oplaadsysteem van de booster
  • De staat van de batterij, indien deze beschadigd is kan het dat het niet meer oplaadt
  • De lader

Mijn booster heeft geen kracht meer, wat doen?

Eerst en vooral meet de spanning  van de booster door de voltage te nemen op de klemmen met behulp van een multimeter :

Indien u 0 volt bekomt:

•    De interne zekering is gesmolten

Indien u meer dan 0 volt bekomt:

Het kan zijn dat de booster niet opgeladen is. Laad uw booster eerst op en meet dan de spanning.
Indien het nog altijd geen kracht heeft dan wil het zeggen dat de batterij krachtverlies heeft ondergaan:

Een onvoldoende lading :

Een onvoldoende lading van de batterij veroorzaakt de sulfatatie van deze. De loodplaten worden aangetast door het zuur en de batterij verliest onomkeerbare kracht. Zie hieronder.

Startpogingen die de gebruiksinstructies overschrijden

Te lange startpogingen veroorzaken een overdruk in de batterij alsook een ontsnapping van gassen. Deze kunnen zich niet meer recombineren en zo verliest de batterij kracht.

Een te hoge spanning veroorzaakt door :

 • Een oplading met een niet-automatische garage batterijlader of met een automatische lader maar dan in stand « vlugge lading » of « boost ».
 • De koppeling van een booster 12V op een voertuig 24V gedurende een korte periode.
 • Een oplading van een 12V booster aan boord van een 24V voertuig.
 • Het opladen van een booster 12V op een voertuig 12V waarvan de regelaar van de alternator defect is en dat de alternator dan een te hoge spanning geeft.

Een te hoge spanning veroorzaakt vorming van waterstof die in de batterij behouden werden en lijden tot een interne droging van de batterijen.

In alle gevallen, moeten de zekering of de batterij vervangen worden, neem contact op met uw leverancier en breng de booster met zijn originele lader of laadstation terug.

De batterij van mijn booster is gezwollen, wat moet ik doen ?

 • De batterij is op de breedte gezwollen
  • Een gezwollen breedte is veroorzaakt door een te hoge laadspanning.
 • De batterij is in de lengte gezwollen
  • Een gezwollen lengte is veroorzaakt door een te diepe ontlading (of een te lage lading vervolgt door een diepere ontlading).

In alle gevallen moet de batterij vervangen worden, neem contact op met uw leverancier.

Mijn booster toont 0V aan, wat moet ik doen?

Indien de voltmeter 0V aanduidt of niet meer beweegt controleer dan de spanning op de klemmen met behulp van een multimeter.

 • O volt = gesmolten interne zekering deze moet vervangen worden.
 • Indien uw multimeter een spanning aanduidt zijn de voltmeter of duwknop defect of gebroken, contacteer uw leverancier.

Kan ik mijn booster gebruiken als alimentatie voor mijn koelkast, lamp, draagbare PC?

Ja het is mogelijk de booster te gebruiken als bron voor elektrische consumenten. Maar het is belangrijk te weten dat de batterijen van onze boosters ontworpen zijn om zeer snel in korte tijd hoge stroom door te geven aan de motor van een voertuig. Dit is de bedoeling van de batterijen, die de kracht die ze kunnen leveren beïnvloedt.

Dit onderscheidt hen van deep-cycle of onderhoud accu’s die bestemd zijn voor een lange en langzame afvoer van een aantal ampère in continu, dit gedurende enkele minuten of enkele uren. Deze worden liefst gebruikt als alimentatie voor elektrische consumenten.

Dus als u de booster regelmatig en voor langere tijd als een elektrische voeding gebruikt, zullen de batterijen van de booster diep ontladen. Onder 12,4 V, begint de sulfatatie en de loodplaten worden beschadigd. Wij adviseren u wel om de booster enkel te gebruiken als een stroombron om tijdelijke problemen op te lossen.

Eén keer aangesloten aan het te starten voertuig, moet de startpoging dan zo vlug mogelijk uitgevoerd worden ?

Ja, anders zal een gedeelte van de spanning van de booster overgaan naar de lege batterij van het voertuig. Uw booster zal ontladen zijn voor een volgende startpoging.

Wanneer u de booster koppelt aan het voertuig, zijn de batterijen in parallel geplaatst. Door het principe van de communicerende vaten, zullen de respectievelijke spanningen van de batterijen zich in evenwicht brengen ten koste van de batterij die het meest opgeladen is, hier dus die van de booster. Zo indien u uw booster aansluit aan een voertuig waarvan de batterij ontladen is en u het te lang laat staan, zal de lagere batterij de batterij van de booster ontladen.


Join us on Facebook !    Join us on Youtube !


Foto's

Video's

Actualiteiten

Alle

 

 

 

Discover our new website

Découvrez notre nouveau site

Ontdek onze nieuwe website 

Schumacher Europe

Lees meer...


Dealers ruimte

Site updated op 05/03/2020